contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Bruremarsjar

TOPPLISTE

Bruremarsjar

Folkemusikk No

 1. Brurmarsj fra Melhus etter Sigrid Sødahl – Søndre Trondhjems Spellmannslag
 2. Brurmarsj i C-dur – Dag Gården
 3. Brudemarsj fra Østerdal – Trio Mediæval, Elg (Øyvind Elgenes), Rob Waring, Tone Hulbækmo & Hans Fredrik Jacobsen
 4. Bruremarsj fra Østerdalen – Oslo Kammerkor
 5. Til Olea / Brudemarsj fra Moen – Trygve Skaug
 6. Hyllest til brura, brudemarsj – Dalakopa
 7. Brureslag – Glima
 8. Bruremarsj frå Underdal etter Peder Røysum – Glima
 9. Brudemarsj fra Lødingen – Bjørn WW Jørgensen
 10. Fiskestigen – Signe Flatin Neset
 11. Bruremarsjen etter Fiskestigen – Bukkene Bruse
 12. Myllargutens Bruremarsj – Knut Buen
 13. Bruras Brurmarsj – John Ole Morken
 14. Brurmarsjen åt Bønsa – John Ole Morken
 15. Bruremarsj etter Lise Jyvall (1791–1873) – Sigrid Moldestad
 16. Brudemarsj fra Beiarn – Vegar Vårdal
 17. Brurmarsj fra Beiarn – Susanne Lundeng
 18. Brurmarsj fra Sørfold – Susanne Lundeng
 19. Brurmarsj fra Vågan – Susanne Lundeng
 20. Brura Mi – Nordafjells
 21. Bruremarsj – The Brazz Brothers
 22. Bruremarsj frå Jostedal – Håkon Høgemo & Tom Karlsrud
 23. Viksdalsbrura – Erik Rydvall & Olav Luksengård Mjelva
 24. Bjørnsons bruremarsj – Jørgen Nyrønning
 25. Bjørnsons bruremarsj – Bjarte Eike & Barokksolistene
 26. Vossabruræ, brureslått – Leif Rygg
 27. Bruremarsj – Aslak Brimi
 28. Brurevise – Anne Hytta
 29. Bruremarsj – Hulbækmo & Jacobsens Familieorkester
 30. Bruremarsj – Sigurd Eggen
 31. Bruremarsj – Honndalstausene
 32. Brureferd i Nordfjord – Honndalstausene
 33. Slåtten hennar Lensmanns-Hjertrud – Honndalstausene
 34. Jølstrabrura – Sigbjørn Bernhoft Osa
 35. Raftevoldskruna – Arne M. Sølvberg & Øyvind Lyslo
 36. Brudeslått – Sigmund Eikås
 37. Lidalsbrura – Anders Viken
 38. Bruremarsj fra Valsøyfjord – Sturla Eide
 39. Bruremarsj fra Valsøyfjord – Annbjørg Lien
 40. Selsbrure – Annbjørg Lien & Henning Sommerro
 41. Bruremarsj frå Helgeland – Ståle Paulsen
 42. Gråtaslaget etter Ivar Fuglestad – Stambordet
 43. Bruremarsj fra Seljord – Fivil

Tekst: Ingrid Ytre-Arne / Foto: Finn Norstrøm, Billedbladet NÅ (reportasje fra et bondebryllup i Ulvik 26.5.1954; henta fra digitalarkivet.no)

Musikk og dans står sentralt i overgangsritualer og seremonier i de fleste kulturer, og er blant annet en viktig del av de fleste bryllupsfeiringer. Tradisjonelt har de norske brudemarsjene akkompagnert helt spesifikke deler av bryllupsfeiringa. Spellemannen fikk tidligere ikke pause før bryllupet var over – og det kunne vare i flere dager. Nå har Slåttify gjort det mulig for spellemannen å ta seg en pust i bakken iblant: Vi har samla alle brudemarsjene du trenger i én spilleliste!

Brudemarsjer varierer i geografisk tilknytning, besetning og stil. Til å sette sammen lista har vi fått hjelp av Slåttifys følgere på Facebook, som i stor stil har bidratt med sine favorittbrudemarsjer – tusen takk for bidraga! Vi håper du vil ha glede av denne lista, enten du er ute etter inspirasjon til eget eller andres bryllup, eller rett og slett bare ønsker å nyte de vakre slåttene.

I folkemusikkleksikonet Fanitullen kan vi lese om tradisjonelle bryllupsritualer i Bygde-Norge. Først skulle en slått spilles for å ønske gjestene velkommen. Neste slått, ofte kalla stillelått eller den fyrste låtten, var til første dansen. Videre skulle det spilles en slått på vei til og fra kirka, i et tempo som anga gangtakten eller åretakene i båten. Med siste slått ønska spellemannen det nye ekteparet lykke til på ferden videre.

Brudemarsjene går som regel i et rolig tempo, og spenner fra det sentimentale til det festtemte, men ofte med et høytidelig preg. I likhet med annen fest- og dansemusikk var bryllupsmusikken vanligvis instrumental (vokalmusikken var på sin side tett knytta til religiøse høytider). De beste spellemennene var ikke sjelden opptatt med bryllupsspill hele sommeren gjennom.

Fela eller hardingfela har vært det vanligste instrumentet i bondebryllup. Men ofte var ikke fela velkommen i kirka, ettersom mange så det som fanden sjøl sitt instrument. Da måtte spellemannen pent vente på kirkebakken mens vielsen foregikk. Tromme kunne derimot være akseptert i kirka, siden det gjennom sin tilknytning til militæret hadde høy status. En tambur (militær trommeslager) kunne ofte tjene noen ekstra slanter på å spille i bryllup og andre gjestebud.

Ellers har alle folkemusikkinstrumenter vært brukt til bryllupsmusikken – fra bukkehorn og fløyte til hardingfele, kirkeorgel og vokal (tralling eller med tekst). På Slåttifys brudemarsjspilleliste kan du også høre gitar, banjo, akkordion, trompet, kirkeorgel – og mange andre instrumenter. Her skulle det være noe for enhver smak!

Kilder:

Aksdal, Bjørn og Nyhus, Sven (red.) (1993): Fanitullen – Innføring i norsk og samisk folkemusikk. Universitetsforlaget, Oslo

Bjørndal, Arne (1917): Gamle trumbeslaattar –  ogso ein lut av gamall bondekultur. Opptrykk i Slagverknytt nr. 2/1990