contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Johanne Flottorps telefavorittar

TOPPLISTE

Johanne Flottorps telefavorittar

Folkemusikk No

JOHANNE FLOTTORPS TELEFAVORITTAR


> JOHANNE FLOTTORPS SPELELISTE I SPOTIFY
> JOHANNE FLOTTORPS SPELELISTE I TIDAL

 1. Bjarne Herrefoss - Gangar etter Leiv Sandsdalen
 2. Knut Buen - Olav Høljesen, springar
 3. Torgeir Straand - Trasjen, Gangar (spelt av Knut Buen)
 4. Signe Flatin Neset - Springar etter Myllarguten
 5. Ottar Kåsa - Kvambekkheia
 6. Einar Løndal - Lappebakken
 7. Anne Hytta - Natt 3. Systerslått III
 8. Øystein Romtveit - Tjønnebergen (ikkje i Spotify)
 9. Lars Underdal - Skarsnuten
 10. Stein Versto - Hovdestaden
 11. Per Anders Buen Garnås - Bægjuven
 12. Eivind Mo - Gangar etter Håvard Gibøen
 13. Torkjell Haugerud - Vesle-Signe, springar etter Lars Fykerud
 14. Hauk Buen - Nonsnatten (Kjempehallingen)
 15. Gudmund Manheim & Magne Manheim - Gygrestolen, springar
 16. Kjetil Løndal - Fanitullen etter Svein Løndal
 17. Gjermund Haugen - Tinnemannen, gangar
 18. Torbjørg Gravalid Aas - Bøheringen, springar
 19. Jens Amundsen - Oterholtfossen, springar frå Bø
 

Johanne Flottorp frå Åmli er skribent i Folkemusikk, og skriv i nr. 1/2015 om Norsk Hardingfelesenter i Bø i Telemark. Flottorp speler sjølv hardingfele, og studerer musikk ved Noregs Musikkhøgskole i Oslo. På denne lista har ho samla eit knippe av favorittslåttane sine frå Telemark.