contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

TOPPLISTE

Larsen Spesial

Folkemusikk No

LARSEN SPESIAL

> LARSEN SPESIAL I SPOTIFY 
> LARSEN SPESIAL I TIDAL

 1. Frigg – Lars Lenkelifot
 2. Majorstuen – Zzz…
 3. Hilmar Alexandersen i samspel med Geir Egil Larsen – Polsdans av Hilmar Alexandersen (ikkje på Spotify)
 4. Gjermund Larsen med Einar Olav Larsen og Trondheimsolistene – Trønderbarokk
 5. P.A. Røstads orkester – Ringlender etter Marta-Svend
 6. Gjermund Larsen Trio – Midnattsdrøm
 7. Einar Olav Larsen Trio – Lysblåin
 8. Einar Olav & Gjermund Larsen – Fangstmannshallingen
 9. Geir Egil Larsen – Gammel polsdans (ikkje på Spotify)
 10. Geir Egil Larsen & Bjørn Aksdal – Nu rinder solen opp
 11. Hilmar Alexandersen – Ein gammal vals etter Karl-Fant – I
 12. Det norske solistkor & Gjermund Larsen – Gropen
 

Eldsteson Einar Olav har laga denne spelelista med musikk som representerer Larsen-familien og familiearven dei har etter storspelemannen Hilmar Alexandersen. Her er mykje ulikt, noko som speglar den varierte musikalske interessa til Einar Olav, veslebror Gjermund og far Geir Egil Larsen. ”Gropen” er ein polsdans i verdalstradisjonen, arrangert av Gjermund Larsen for fele og blandakor. Majorstuen ”Zzz…” byggjer på ein bånsull etter Hilmar. På ”Nu rinder solen op” speler Geir Egil solo bukkehorn. Hilmar sjølv høyrer vi i ein vals etter Karl-Fant og ein polsdans. Og sjølvsagt er Trønderbarokk representert – plata som blei spellemannprisvinnar i kategorien folkemusikk og tradisjonsmusikk i januar, der både Gjermund og Einar Olav deltek saman med Trondheimsolistene. 

Geir Egil (t.v.), Einar Olav og Gjermund Larsen heime hos Geir Egil i Flåttåenget. Foto: Espen Tørset

Geir Egil (t.v.), Einar Olav og Gjermund Larsen heime hos Geir Egil i Flåttåenget. Foto: Espen Tørset

Johanne Flottorps telefavorittar

Folkemusikk No

JOHANNE FLOTTORPS TELEFAVORITTAR


> JOHANNE FLOTTORPS SPELELISTE I SPOTIFY
> JOHANNE FLOTTORPS SPELELISTE I TIDAL

 1. Bjarne Herrefoss - Gangar etter Leiv Sandsdalen
 2. Knut Buen - Olav Høljesen, springar
 3. Torgeir Straand - Trasjen, Gangar (spelt av Knut Buen)
 4. Signe Flatin Neset - Springar etter Myllarguten
 5. Ottar Kåsa - Kvambekkheia
 6. Einar Løndal - Lappebakken
 7. Anne Hytta - Natt 3. Systerslått III
 8. Øystein Romtveit - Tjønnebergen (ikkje i Spotify)
 9. Lars Underdal - Skarsnuten
 10. Stein Versto - Hovdestaden
 11. Per Anders Buen Garnås - Bægjuven
 12. Eivind Mo - Gangar etter Håvard Gibøen
 13. Torkjell Haugerud - Vesle-Signe, springar etter Lars Fykerud
 14. Hauk Buen - Nonsnatten (Kjempehallingen)
 15. Gudmund Manheim & Magne Manheim - Gygrestolen, springar
 16. Kjetil Løndal - Fanitullen etter Svein Løndal
 17. Gjermund Haugen - Tinnemannen, gangar
 18. Torbjørg Gravalid Aas - Bøheringen, springar
 19. Jens Amundsen - Oterholtfossen, springar frå Bø
 

Johanne Flottorp frå Åmli er skribent i Folkemusikk, og skriv i nr. 1/2015 om Norsk Hardingfelesenter i Bø i Telemark. Flottorp speler sjølv hardingfele, og studerer musikk ved Noregs Musikkhøgskole i Oslo. På denne lista har ho samla eit knippe av favorittslåttane sine frå Telemark.