contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Øyvind Sandums favorittar

TOPPLISTE

Øyvind Sandums favorittar

Folkemusikk No

ØYVIND SANDUMS RUNDDANSFAVORITTAR


> ØYVIND SANDUMS SPELELISTE I SPOTIFY
> ØYVIND SANDUMS SPELELISTE I TIDAL

 1. Hått – B-Burger, Hamburger etter Anders Ødegaarden
 2. Toradertrioen – Holingen, Reinlender
 3. Sven Nyhus Kvartett – Nygardsvalsen
 4. Aslak O. Brimi og Erlend Viken – Kleppdalsvegen
 5. Over Stok Og Steen – Stor-vals
 6. Lom Spelemannslag – Reinlendar etter Ola Moløkken
 7. Tom Karlsrud – Reinlender - Etter Jens Frydenlund
 8. Polka med støyt – Reinlendar II etter Per Kjepso
 9. Birger Lundbys Ensemble – Reinlender I
 10. Per Sæmund Bjørkum – Hamborg
 11. Asbjørn Bratås – Flesberg-hamburg
 12. Nils Bakke – Vals (ikkje i TIDAL)
 

«Foreldra hans forlova seg under landskappleiken i Førde. I barneåra, på garden i Lalm i Vågå, hadde han tonefølgje frå mora sine kassettar med folkemusikk og gammaldans. Heimen har bydd på stor toleranse, minnest Sandum. Både for manglande øving, og for stunder då han og broren øvde samtidig i stova – på vidt forskjellige ting. 

Når han no har meir tid til musikken, har han kunna dyrka mangfaldet i ulike grupper. Litt meir av alt, forklarer han nøgd. Forutan trioen jobbar Sandum i duo med broren Hans, og i atter ein duo med Jorun Marie Kvernberg. Med bandet Sol i skuggeskog jobbar Sandum inn mot visesjangeren. Både dei og gruppa Lendmenn lanserer plater i år, og våren byd elles på ei heil lita rekke av turnear.»  

Dette kan du lese i siste nummer av Folkemusikk, der Ida Habbestad intervjuar toradartornadoen Øyvind Sandum. Sandum har vunne Landskappleiken i durspel og tjue gullmedaljar på Landsfestivalen, og han kan sin runddansmusikk. Her er eit knippe av Sandums runddansfavorittar. Men han vil gjerne få nemne at det ikkje er all den beste runddansmusikken du finn på Spotify og Wimp.

– Viss til dømes Visdals kvintett, Peispusten og Nye Ringnesin hadde funnest i strømmetenestene, så hadde dei vore å finne på lista over Sandums runddansfavorittar! seier Sandum til Slåttify.