contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Folkemusikkutgjevingar 2014

ÅRSLISTER

Folkemusikkutgjevingar 2014

Folkemusikk No

> LAST NED LISTA I SPOTIFY
> LAST NED LISTA I TIDAL

 1. Svermere – Desembermenuett
 2. Rudl trio – Eg er liten eg, men eg vågar meg
 3. Anne Hytta - Clouds - Clouds (ikkje i Spotify) 
 4. Ingebjørg Bratland – Ingen som du
 5. Andreas Aase – Dalakopa
 6. Sigrid Moldestad – Brevet
 7. Erlend Viken Trio – Mino
 8. Knut Hamre – Huldreslått etter Ola Håstabø
 9. Maar – The Edinburgh Waltzer
 10. Magnus Holshagen – Valsen hennar mor
 11. Camilla Granlien - Gaukelåt
 12. Duo Jansen/Jüssi - Mängleik
 13. Tokso - Faith  (ikkje i Spotify eller TIDAL)
 14. Fra de mollstemte skoger - Den evige tone
 15. Laura Ellestad - Ljøsnohallingen
 16. Britt Elise Skram - Polka av Toralv Orvik
 17. Hekla Stålstrenga - Frans Kafka (feat. Nordnorsk opera og symfoniorkester)
 18. Gjermund Hagen - Markensmåndagen

  Ny ugjeving med Jutullaget  (ikkje i Spotify eller Wimp) 

Er det utgjevingar som ikkje er med? 
Send oss ei melding til info@folkorg.no

 

PÅ BILETET: MAAR. Foto: Ingvil Skeie Ljones