contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ÅRSLISTER

folkCD.no (2015)

Folkemusikk No

FolkOrg ga i 2015 ut denne promo-CD'en med norsk folkemusikk rettet mot utenlandske markeder.

folkCD.no is produced by FolkOrg in cooperation with the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Music Norway, and is sponsored by the Ministry. folkCD.no is for promotional use only, not for sale. If you are interested in folkCD.no or have further questions contact post@folkorg.noo

CD 2

 1. Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga - Kom heller til meg her på fjellet
 2. Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga - Olav Olav
 3. Majorstuen - Lundefuglen / The puffin
 4. Majorstuen - Lärkan och falken / The Lark and the Falcon
 5. Rydvall/Mjelva - Heimhaugen, lydarslått
 6. Rydvall/Mjelva - Jørnvrengja, springar
 7. Slagr - Blinde-Margit
 8. The Nordic Fiddlers Bloc - Halling from Trondheim
 9. The Nordic Fiddlers Bloc - Midnight On The Water, Bonapartes Retreat
 10. Torgeir Vassvik - Water Song / Siigát
 11. Torgeir Vassvik - Fális / The Whale In The Stone, Inside The Birch Tree
 12. Unni Boksasp Ensemble - Kveldssong
 13. Unni Boksasp Ensemble - Vestlandsspellmann
 14. Unni Løvlid - Ned i vester
 15. Valkyrien Allstars - Min pipa
 16. Valkyrien Allstars - Grøfter
 17. Ragnhild Furebotten - Nesten heile tida
 18. Hekla Stålstrenga - Båtbygger Jo


CD 1

 1. Annbjørg Lien - Dancing Larry
 2. Annbjørg Lien - Needles Eye
 3. Anne Hytta - Undrestille II (not avaiable on spotify)
 4. Anne Hytta - A Rune Tune (not avaiable on spotify)
 5. Eplemøya songlag - Den svarte blomen
 6. Eplemøya songlag - Skjoldmøyane
 7. Erlend Apneseth - Gjennom Jølster
 8. Erlend Apneseth - Pruka sat fast i grindi
 9. Erlend Viken Trio - Eldegard
 10. Erlend Viken Trio - Springar
 11. Gjermund Larsen Trio - Reiseslått
 12. Gjermund Larsen Trio - Solistpolka
 13. Gro Marie Svidal - Halling etter Bensen
 14. Gro Marie Svidal - Danse-Mari
 15. Karl Seglem - Ljom
 16. Karl Seglem - Bregne
 17. Kvernberg / Sandum - Dongeryguten
 18. Kvernberg / Sandum - Hamburger
 19. Sver - Fryd
 20. Sver - Fuggeln