contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Folkemusikkutgjevingar 2013

ÅRSLISTER

Folkemusikkutgjevingar 2013

Folkemusikk No

> LAST NED LISTA I SPOTIFY
> LAST NED LISTA I TIDAL

 1. Tron Steffen Westberg – Pols etter Henning Trøen
 2. Jørgen Nyrønning – Gilleråsingen
 3. Blått gådn – So rugge mø
 4. Anne Nymo Trulsen – Sommer i nord
 5. Jorun Marie Kvernberg – Tidens løsen
 6. Hekla Stålstrenga – Vise ved Vintersolkverv
 7. Sol i skuggeskog – Kjærleiksvise
 8. Brødrene Sandum – Hansemanns reinlender
 9. Sudan Dudan – Susann
 10. Asbjørn Bratås – Variant av Flesbergingen, springar
 11. Erlend Apneseth – Halling etter Sigurd Eldegard
 12. Ingebjørg Bratland – Kom heller til meg her på fjellet
 13. Arne Sølvberg – Heldalshuldra, springar av Arne M. Sølvberg
 14. Gjermund Larsen Trio – Reiseslått
 15. Lajla Renate Buer Storli – Agnete og Havmannen
 16. Østfolk – Bruremarsj fra Onsøy / Underjordisk marsj
 17. Rydvall Mjelva – Den eldste, springar
 18. Slagr & Camilla Granlien – Mjukt Skjer Åra
 19. Unni Boksasp Ensemble – Min eigen båt
 20. Polka med støyt – Fossekallen, reinlendar etter Kristoffer Kjerland
 21. Tore Jørgen Rødølen – Gammel-Holin, springleik
 22. Lise Lunde Brennhagen – Kjeringe i snødrevet
 23. Mattis Kleppen – Tjugedalaren

Er det utgjevingar som ikkje er med? 
Send oss ei melding til info@folkemusikk.no


PÅ BILETET: Ingebjørg H. Bratland og Odd Nordstoga, Heimafrå. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen