contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lur og bukkehorn

INSTRUMENT 1

Lur og bukkehorn

Folkemusikk No

Høyr musikk med lur og bukkehorn!

> LAST NED SPELELISTA I TIDAL
> LAST NED SPELELISTA I SPOTIFY
 

 1. Eilif Gundersen – Ved Tallsjøen/Har Du Tid (ikkje i Spotify eller TIDAL)
 2. Geir Egil Larsen & Bjørn Aksdal – Nu Rinder Solen Op
 3. Olav Snortheim – Foketone Frå Valdres (Bukkehorn)
 4. Hildegunn Øiseth – Raheela
 5. Bjørn Aksdal – Sautrall Fra Vingelen (Ikkje i Spotify) 
 6. Eli Storbekken – Sautrall
 7. Karl Seglem – Alcalar
 8. Arne Sørli – Stemningslåt (Lur)
 9. Rolf K. Seldal – Pols
 10. Atle Lien Jenssen – Huldremelodi (Ikkje i Spotify)
 11. Knut Austegard – Luahornslagje Frå Åseral (Bukkehorn)
 12. Gaute Vikdal – Bjøllé é Fjellé
 13. Arne Sørli – Kjenningslåt (Lur)
 14. Eilif Gundersen – Reiselåtten Og Velkomstlåtten, Trad. E. Ellen Erisen Isakbråten
 15. Hildegunn Øiseth – Hildring
 16. Atle Lien Jenssen – Gukko Etter Martinus Amundsen (ikkje i Spotify)
 17. Gaute Vikdal – Lurvelåt
 18. Karl Seglem – Gammal Rørsle
 19. Bjørn Aksdal – Sautrall Fra Narbuvoll (ikkje i Spotify)
 20. Eilif Gundersen – Koma Guta Liggji, Trad. E. Helge O. Strand
 21. Eilif Gundersen – Kuselyftes/Der Spratt Ei Glo (ikkje i Spotify)
 22. Gaute Vikdal – Og så
 23. Eilif Gundersen – Det Vanta Meg Mjøl/Jenta Mi (ikkje i Spotify) 
 24. Karl Seglem – Over Oslo
 25. Rolf K. Seldal – Gurine Telle
 26. Utla – Austøve
 27. Atle Lien Jenssen – Tut I Bukkehorn
 28. Inger Marie Lien Rust & Eilif Gundersen – Lurlått Etter Ola Perstølen, Ål - Fanfare Til Landskapsleiken 2007
 29. Eilif Gundersen – Bukkehorn - Hallingen (Førnes-Brunen), Trad. E. Hauk Buen
 30. Hildegunn Øiseth – Wallgame
 31. Geir Egil Larsen – Bukkehornpols
 32. Toivo Skogheim – Halling i Skarvet (Ikke i TIDAL)
 33. Toivo Skogheim – Som Gutt Trodde jeg på Alvene – del 2
 34. Frode Fjellheim m/ Hildegunn Øiseth m.fl - Sanctus - The daugthers of the the real primal mother
 35. Knut Skrindo - Det Sat Ei Kjering I Bersendin Og Mol Snus, Springar (Ikkje i Spotify)
 36. Kjell Habbestad - Bukkehirn, Lyrespel, Kvaddans / Goat'S Horn, Medieval Lyre, Song-Dance: 1 (ikkje i Spotify eller TIDAL) 


Spelelista er sett opp av Norsk Lur og Bukkehornlag

Logo - Norsk lur- og bukkehornlag

Om Norsk Lur– og Bukkehornlag 


Norsk Lur- og Bukkehornlag er ein interesseorganisasjon for utøvarar, tilverkarar og sympatisørar. 

På tross av dei alderdommelege instrumenta, er laget ungt. Det vart stifta av fire entusiastar i 1996: Odd S. Lund, Jørn Simenstad, Magnar Storbækken og Eilif Gundersen.

Laget vart stifta ut frå eit ynskje om å ha eit forum for desse "eksotiske" instrumenta og med eit stille håp om at det kunne bli 10 og kanskje endå fleire medlemmer etter nokre år. Laget tel i dag 140 medlemmer. Denne medlemsmassen representerer stor interesse for og kunnskap om instrumenta, noko som m.a. kjem til syne i medlemsbladet "Hjuringen". 

Ingenting kan slå urkrafta i luren og melankolien i bukkehornet.
— Norsk Lur– og Bukkehornlag

Laget har opplevd ein kraftig oppsving i aksept for og forståing av musikken på lur og bukkehorn både i og utanfor folkemusikkmiljøet. Instrumenta er ikkje lenger nedstøva relikt i ein mørk krok, men kan opplevast på konsertscenen, i julekalendermusikk, på plateproduksjonar osb. osb. Og reportoaret spenner frå tradisjonell folkemusikk til nyskreven samtidsmusikk. 

 

KONTAKT: 

Norsk Lur- og Bukkehornlag

Heimeside: http://www.lurogbukkehorn.org/
E-post: styret @ lurogbukkehorn.org


TOPPBILETET: Musikar Karl Seglem. Foto: Oddleiv Apneseth.