contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Folkelarmprisen 2018

FERSKVARE

Folkelarmprisen 2018

Folkemusikk No

Høyr spelelista med dei nominerte til Folkelarmprisen 2018!

SPELELISTE - FOLKELARMPRISEN 2018

> HØYR DEI NOMINERTE I SPOTIFY
>
HØYR DEI NOMINERTE I TIDAL

 1. Britt Pernille Frøholm - Fjelljom

  • Fra plata "Nordfjord" utgitt av plateselskapet Mere Records - Nominert i kategorien "Solo"

 2. Thomas Nilssen og Ole Nilssen - Hamobo etter Mathea Støre

  • Fra plata "Løten 2018" utgitt av plateselskapet Ta:lik - Nominert i kategorien "Solo"

 3. Øyvind Brabant - Skinntrøya

  • Fra plata "Breksja" utgitt av plateselskapet Etnisk musikklubb - Nominert i kategorien "Solo"

 4. Aslak Brimi kvartett - Källman

  • Fra plata "Vev" utgitt av plateselskapet Ta:lik - Nominert i kategorien "Åpen klasse"

 5. Erlend Apneseth - Klagesong

  • Fra plata "Nattsongar" utgitt av plateselskapet Heilo/Grappa musikkforlag - Nominert i kategorien "Åpen klasse"

 6. Irene Tillung med Ti på Taket - Vestaskjers

  • Fra plata "Hildersyn" utgitt av plateselskapet Heilo/Grappa musikkforlag - Nominert i kategorien "Åpen klasse"

 7. Mattis Kleppen - G and M

  • Fra plata "Bassgitar" utgitt av plateselskapet Crispin Glover Records - Nominert i kategorien "Åpen klasse"

 8. Nils Økland Band - Mali

  • Fra plata “Lysning” utgitt av plateselskapet Heilo/Grappa musikkforlag - Nominert i kategorien "Åpen klasse"

 9. Alfred Maurstad - Fanitullen

  • Fra plata "Alfred Maurstad-innspelingar frå 1927 til 1962" utgitt av plateselskapet Aksent - Nominert i kategorien "Dokumentasjon"

 10. Knut Kjøk - Møyllmålsvalsen hass Per Spelmann etter Erling Kjøk

  • Fra plata "Fele" utgitt av plateselskapet Ta:lik - Nominert i kategorien "Dokumentasjon"

 11. Tor Homleid - Fossegrimen

  • Fra plata "Drangedalsspel" utgitt av plateselskapet Ta:lik - Nominert i kategorien "Dokumentasjon"

 12. Gro Kjelleberg Solli - Naboens gyngestol

  • Fra plata "Stien eg fann" utgitt av plateselskapet Ta:lik - Nominert i kategorien "Tradisjonelt samspill"

 13. Margrete Nordmoen - Jenta gikk i enga

  • Fra plata "Skal du langt" utgitt av plateselskapet Ta:lik - Nominert i kategorien "Tradisjonelt samspill"

 14. Sogesong - Jomfrua som kunne svømme

  • Fra plata "Så vide fara dei lindarord" utgitt av plateselskapet Heilo/Grappa musikkforlag - Nominert i kategorien "Tradisjonelt samspill"

 15. Sudan Dudan - Svart som mold

  • Fra plata "Heimen der ute" utgitt av plateselskapet Ta:lik - Nominert i kategorien "Tradisjonelt samspill"

Juryen for Folkelarmprisen 2018 består av: 
Per Anders Buen Garnås, Rikke van Ommeren, Kirsten Bråten Berg, Åsmund Reistad og Pål Bratås

 
Logo kvadrat - Folkelarm 2018.png

Om Folkelarmprisen

Dette er folkemusikkens og verdsmusikkens eiga platepris, som har vore ein viktig del av Folkelarm sidan starten i 2005. Plateprisen er open for alle formar for tradisjonsmusikk utøva av musikarar – med norsk eller ikkje norsk bakgrunn. Albumet må være utgjeve i Noreg. 

Det kårast ein vinnar i kategoriane solo, tradisjonelt samspel, dokumentasjon og open klasse. I tillegg annonserast vinnaren av den prestisjefylte prisen Årets folkemusikar. Prisen for Årets folkemusikar vert i år delt ut sundag 10. november under Meisterkonserten i Operaen.

Meisterkonserten i Operaen er del av ei stor folkemusikk og -dansehelg i Oslo den same helga (8.-11. november), der Folkelarm vert arrangert på Riksscenen i Oslo. 

> SJÅ PROGRAM PÅ www.folkelarm.no

TOPPBILETET:  Løten 2018.