contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Folkelarm 2017

FERSKVARE

Folkelarm 2017

Folkemusikk No

Nordens største bransjetreff for folkemusikk og folkedans

SPELELISTE FOR FOLKELARM 2017

> FOLKELARM 2017 I SPOTIFY 
> FOLKELARM 2017 I TIDAL

 1. Awilas – Ögonblick
 2. Bjørn Kåre Bråten Odde og Ole Nilssen – Grovsmed på ball
 3. Camilla Granlien | Dyr og rare kjerringer – Dingel dangel dålåmæinn
 4. Combonations – Ezeyakom
 5. Duo Fjerdingøy & Andersson – Polsdans etter Hans T. Haugen
 6. Duo Systrami – Valfisken
 7. Durmål – Gull og grønne skoga
 8. FIRO – Gamle Marit
 9. Golbma Jiena – Ielieh Åjáldahttieth | Don't Forget
 10. Hazelius Hedin – Tretton år
 11. Hulbækmo & Jacobsens familieorkester – Vidde
 12. Majorstuen - Lundefuglen (The Puffin)
 13. Morken & Nyrønning – Leken åt Drøyvalla
 14. Ole Nilssen – Den faan spelte i Skjeftåsen
 15. PK&KHHL – Laihain koiran haukku ei kuulu taivaaseen
 16. Raabygg – Herr Peter
 17. Vegar Vårdal – Kor nyttar det meg

ÅRETS FOLKELARMARTISTER
Anita Vika Langødegård / Aslak Brimi Kvartett / Awilas / Bjørn Kåre Odde og Ole Nilssen / Camilla Granlien - Dyr og rare kjerringer / Combonations / Duo Fjerdingøy & Andersson / Duo Systrami / Durmål / FIRO / Gard Nergaard | Michael Krumins / Golbma Jiena / Hazelius Hedin / Hulbækmo og Jacobsens familieorkester / Irene Tillung og Ti på Taket / Julietnorth / Majorstuen / Miman / Morken & Nyrønning / Ole Nilssen / PK&KHHL / Raabygg / Vegar Vårdal

FOLEKLARM 2017

Folkelarm arrangeres i år for tolvte gang på Riksscenen i Oslo. Arrangementet ble for første gang arrangert i 2005, og har siden blitt en årlig begivenhet. Arrangementet eies og administreres av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans.

Hovedmålet å markedsføre folkemusikkartister. Artister fra hele Norden kan søke om å spille på Folkelarm, og en jury plukker ut artistene etter et sett med kritererier bestemt av styret i FolkOrg. Juryen ser blant annet etter kvaliteter som gjør at artistene er interessante for et internasjonalt marked. Folkelarm skal være det viktigste utstillingsvinduet for nordiske folkemusikkartister.

Folkelarm har siden starten i 2005 delt ut Folkelarmprisen (Norwegian Folk Music Awards). Prisen deles ut til folkemusikkutgivelser fra det siste året. Kategoriene har variert fra år til år, og i 2017 er det fire kategorier: Solist, Tradisjonelt samspill, Åpen klasse og Dokumentasjon, i tillegg til Årets folkemusiker og FolkOrgs arrangørpris.

I tillegg til konsertene er Folkelarm en møteplass for norsk og utenlandsk musikkbransje. De siste årene har Folkelarm samlet omlag 30 internasjonale delegater fra over 20 land, og over 200 norske delegater. Folkelarm arrangerer seminar og workshops, samt egne arrangement tilrettelagt for bransjeaktørene. Fokus for årets arrangement er Norden og nordisk samarbeid.

> HJEMMESIDA TIL FOLKELARM

PÅ TOPPBILDET: Duo Systrami.