contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Folkelarmprisen 2016

FERSKVARE

Folkelarmprisen 2016

Folkemusikk No

Høyr spelelista med dei nominerte til Folkelarmprisen 2016!

SPELELISTE - FOLKELARMPRISEN 2016

> HØYR DEI NOMINERTE I SPOTIFY
> HØYR DEI NOMINERTE I TIDAL

 1. Erlend Apneseth trio - Trollsuiten
  • Fra plata "Det Andre Rommet" utgitt av plateselskapet Hubro - Nominert i kategorien "Open klasse"
 2. Ingfrid Breie Nyhus - Bruremarsj etter Håvard Gibøen
  • Fra plata "Slåttepiano" utgitt av plateselskapet LabLabel - Nominert i kategorien "Open klasse"
 3. Musicus - Menuett av Fredrik C. Prøsch
  • Fra plata "Musicus-Folkebarokk fra Rørosområdet" utgitt av plateselskapet Heilo/Grappa Musikkforlag AS - Nominert i kategorien "Open klasse"
 4. Odde/Sulheim/Brimi - Lomtjønnlien
  • Fra plata "Atterljomen" utgitt av plateselskapet Ta:lik DA - Nominert i kategorien "Tradisjonelt samspill"
 5. Rydvall/Mjelva - Akademipolska
  • Fra plata "Vårdroppar" utgitt av plateselskapet Heilo/Grappa Musikkforlag AS - Nominert i kategorien "Tradisjonelt samspill"
 6. Einar Mjølsnes - Fyrespe
  • Fra plata "Slåttar etter Anders Sagen" utgitt av plateselskapet Heilo/Grappa Musikkforlag AS - Nominert i kategorien "Solist"
 7. Gro Marie Svidal - Håstabøen
  • Fra plata "Eilov" utgitt av plateselskapet Lærdal Musikkproduksjon AS - Nominert i kategorien "Solist"
 8. Ottar Kåsa - Kvamshalling
  • Fra plata Kjoskrullen utgitt av plateselskapet Ta:lik DA - Nominert i kategorien "Solist"
 9. Diverse artister - Vigstadmoen
  • Fra plata "Slåttar frå Skjåk" utgitt av plateselskapet Ta:lik DA- Nominert i kategorien "Dokumentasjon"
 10. Norske Mesterspillemenn - Akslabiten, gangar etter Per Bulko
  • Fra plata "Anders Kjerland" utgitt av plateselskapet Aksent - Nominert i kategorien "Dokumentasjon"

NB: Desse to nominerte platene er ikkje tilgjengelege i Spotify eller Tidal:
Deliverance med The Nordic Fiddlers Bloc (NFB Records) og No skal eg sulle med Diverse artister (Ta:lik)


 

 

Om Folkelarmprisen

Dette er folkemusikkens og verdsmusikkens eiga platepris, som har vore ein viktig del av Folkelarm sidan starten i 2005. Plateprisen er open for alle formar for tradisjonsmusikk utøva av musikarar – med norsk eller ikkje norsk bakgrunn. Albumet må være utgjeve i Noreg. 

Det kårast ein vinnar i kategoriane solo, tradisjonelt samspel, dokumentasjon og open klasse. I tillegg annonserast vinnaren av den prestisjefylte prisen Årets folkemusikar.  Prisen vert i år delt ut sundag 20. november under Meisterkonserten i Operaen.

Meisterkonserten i Operaen er del av ei stor folkemusikk og -dansehelg i Oslo den same helga (17.-19. november), der Folkelarm vert arrangert på Riksscenen i Oslo. 

> SJÅ PROGRAM PÅ www.folkelarm.no

TOPPBILETET:  Gro Marie Svidal. Foto: Johannes Selvaag