contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Folkelarmprisen 2014

FERSKVARE

Folkelarmprisen 2014

Folkemusikk No

Høyr spelelista med dei nominerte til Folkelarmprisen 2014!

SPELELISTE - FOLKELARMPRISEN 2014

 

> LAST NED SPELELISTE I TIDAL
> LAST NED SPELELISTE I SPOTIFY

 

 1. Sudan Dudan – Tølv mann
 2. Mattis Kleppen – Tamatant tilay/Nordafjells
 3. Erlend Viken Trio – Eldegard
 4. Maar – The Edinburgh Waltzer
 5. Susanne Lundeng – Et steg ut
 6. Laura Ellestad – Ljøsnohallingen
 7. Britt Elise Skram – Polka av Toralv Orvik
 8. Knut Hamre – Huldreslått etter Ola Håstabø
 9. Heaika Hætta – Ailluhuos
 10. Rolf Nylend og Håvard Svendsrud med ensemble – Reinlender fra 1874
 11. Magnus Holshagen – Valsen hennar mor
 12. Benedicte Maurseth & Åsne Valland Nordli – Alde (Ikkje i Spotify eller TIDAL)
   

NB: Brylljaupsafta med Honndalsmusikken, Smiles of sun ( folk music from Lorestan) med Nezam Rajabzadeh og Rosekolla med Eli Storbekken er ikkje tilgjengeleg i Spotify eller TIDAL. 

Om Folkelarmprisen

Folkelarmprisen er folkemusikkens eigen platepris, der ein løftar fram dei beste platene som er utgitt mellom 1. august og 31. juli.

Det kårast ein vinnar i kategoriane solo, tradisjonelt samspel, dokumentasjon og open klasse. I tillegg annonserast vinnarane av den prestisjefylte prisen Årets folkemusikar. 

Prisen blir i år delt ut laurdag 27.september under Folkelarm på Riksscenen i Oslo. 

> SJÅ PROGRAM PÅ www.folkelarm.no


TOPPBILETET: Laura Ellestad. Foto: Janne Hoem