contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Folkelarm 2015

FERSKVARE

Folkelarm 2015

Folkemusikk No

Nordens største bransjetreff for folkemusikk og folkedans

SPELELISTE FOR FOLKELARM 2015


> FOLKELARM 2015 I SPOTIFY 
> FOLKELARM 2015 I TIDAL

 1. Skenet – Lazy Man
 2. Lendmenn – Godt gift
 3. Aallotar – Hellulaulu
 4. Ulf-Arne Johannessen – Laus etter Ola Øyen, halling
 5. Eli Storbekken – Himmelbrura
 6. Esbjörn Hazelius & Johan Hedin – Det hände sig en aftonstund
 7. Gro Marie Svidal – Danse-Mari
 8. Camilla Granlien – Kråkevisa
 9. Mattis Kleppen – Tjugedalaren
 10. Jouko Kyhälä & Filip Jers – Polska från Skog
 11. Basco – Liden Karen
 12. Sver – Fossegrimen, halling frå Telemark
 13. Monoswezi – Wadadisa
 14. Torgeir Vassvik – Water Song / Siiggát
 15. Duo Jansen/Jüssi – Reinlender
 16. Diom De Kossa – A Dahoue Mamadou
 17. Piia Kleemola – Seilimaakarin Polska
 18. Ára – Miessi

Lista er sett saman av Audun Stokke Hole.


ÅRETS FOLKELARMARTISTER

Silje Hålien - 101 hattar å sparke før eg døyr / Aallotar / Ahlberg, Ek & Roswall / ÁRA / Basco / Camilla Granlien med band / ComboNation / Diom de Kossa & Touba Orchestr / DoPPle / Duo Jansen/Jüss / Eli Storbekke / Furebotten & Buljo SIIDA / Gro Marie Svida / Hazelius Hedi / Jouko Kyhälä & Filip Jer / Kvedarkvintette / Lendmen / Mari Midtl / Mattis Kleppe / Monoswez / Piia Kleemol / Ska / Skene / Sver / Ulf-Arne Johannesse / Vassvik

 

 

 

 

 

 

FOLEKLARM 2015

Folkelarm arrangeres i år for tiende gang på Riksscenen i Oslo. Arrangementet ble for første gang arrangert i 2005, og har siden blitt en årlig begivenhet. Arrangementet eies og administreres av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans.

Hovedmålet å markedsføre folkemusikkartister. Artister fra hele Norden kan søke om å spille på Folkelarm, og en jury plukker ut artistene etter et sett med kritererier bestemt av styret i FolkOrg. Juryen ser blant annet etter kvaliteter som gjør at artistene er interessante for et internasjonalt marked.

I år har vi hatt 140 søkere, og det er satt sammen et variert program med showcaseartister, utvekslingsband med Spot-festivalen og danseforestillinger. Folkelarm skal være det viktigste utstillingsvinduet for nordiske folkemusikkartister.

Folkelarm har siden starten i 2005 delt ut Folkelarmprisen (Norwegian Folk Music Awards). Prisen deles ut til folkemusikkutgivelser fra det siste året. Kategoriene har variert fra år til år, og i 2015 er det fire kategorier: Solist, Tradisjonelt samspill, Åpen klasse og Dokumentasjon, i tillegg til Årets folkemusiker og FolkOrgs arrangørpris.

I tillegg til konsertene er Folkelarm en møteplass for norsk og utenlandsk musikkbransje. De siste årene har Folkelarm samlet omlag 30 internasjonale delegater fra over 20 land, og over 200 norske delegater. Folkelarm arrangerer seminar og workshops, samt egne arrangement tilrettelagt for bransjeaktørene. Fokus for årets arrangement er Norden og nordisk samarbeid.

> HJEMMESIDA TIL FOLKELARM