contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nordsjøfestivalen 2014

FERSKVARE

Nordsjøfestivalen 2014

Folkemusikk No

28.–31. august er det Nordsjøfestivalen i Farsund 
- høyr musikk frå årets artistar her!

 

 

SPELELISTE - NORDSJØFESTIVALEN 2014> LAST NED SPELELISTE I SPOTIFY
> LAST NED SPELELISTE I TIDAL

 

 1. Tradish – What You Do with What You Got / Last Bus to Dublin
 2. The Nordic Fiddlers Bloc – Paella Grande
 3. Sarah-Jane Summers – Lassie An' Siller An' A's My Ain
 4. Blue Rose Code – Oh North
 5. Erlend Viken Trio – Kebabfela
 6. Boys Of The Lough – Cape Breton Wedding Reel No. 2, Cape Breton, Wedding Reel No.3
 7. Sarah-Jane Summers – Itzikel
 8. Moddi – Togsang
 9. The Furrow Collective – Wild and Wicked Youth (Ikkje i TIDAL)
 10. Erlend Viken Trio – Eldegard
 11. The Furrow Collective – Hind Horn (Ikkje i TIDAL)
 12. The Nordic Fiddlers Bloc – Sangenuten
 13. Moddi – En sang om fly
 14. Blue Rose Code – The Light of You
 15. Tradish – The Lift
 16. Boys Of The Lough – The Antrim Rose, Miss McGuinness, Brereton's

OM NORDSJØFESTIVALEN
28. - 31. august - Farsund

Nordsjøfestivalen i Farsund er en internasjonal musikkfestival som retter fokus mot tradisjonsmusikken som finnes i landene rundt Nordsjøen, dens utveksling og utvikling.

Where people meet folk

Festivalen byr på mange konserter i ulike miljøer og stemninger, dans og kurs av forskjellige slag - rettet mot både dansere og musikere, samt et sosialt klima med stor takhøyde. Nordsjøfestivalen i Farsund skal være en folkelig musikkfestival og et utviklende møtested for musikk- og danseinteresserte.

ÅRETS ARTISTAR

Tradish / The Nordic Fiddlers Bloc / Vilniss / Kong Nor / Sarah-Jane Summers / Blue Rose Code / The Shee / Margit Myhr / Sundre Jetset/ Jenn Butterworth & Laura-Beth Salter/ Erlend Viken Trio / Grove Horn / Boys Of The Lough / Moddi / The Furrow Collective

> Nordsjøfestivalen sine heimesider
> Nordsjøfestivalen på Facebook