contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kalottspel 2015

FERSKVARE

Kalottspel 2015

Folkemusikk No

Kalottspel – Nord-Noregs kulaste folkemusikkfestival! 

SPELELISTE KALOTTSPEL 2015


> KALOTTESPEL 2015 SPELELISTE I SPOTIFY 
> KALOTTSPEL 2015 SPELELISTE I TIDAL

 1. Vamp – Liten fuggel
 2. Erlend Viken Trio – Eldegard
 3. Steinar Raknes – I’m on fire
 4. Susanne Lundeng – Et steg ut
 5. Durmål – Ro ro
 6. Durmål – Forventningsvise
 7. Vamp – Månemannen
 8. Susanne Lundeng – Aslagslåtten etter Aslag Aslagsen
 9. Sara Marielle Gaup – Lena Sunná
 10. Målselv Spelmannslag – Nordlandspols fra Lofoten nedtegnet av Johan Nymo
 11. Erlend Viken Trio – Mino
 12. Eplemøya Songlag – På meg så vakter Fader
 13. Eplemøya Songlag – Skjoldmøyane
 

KALOTTSPEL

4.-9. august 2015

Folkemusikk- og folkedansfestivalen Kalottspel vart arrangert fyrste gong i 1970, og har sidan 2004 vore ein årleg festival. Kalottspel held til på Rundhaug i Målselv, og går av stabelen i veke 32 – alltid i fint vêr! I tillegg til hovudarenaen Mellembygd Samfunnshus, er det intimkonsertar i Løvhaugfjøsen, grottekonsert, stor konsert på Moen Kulturlåve og ikkje minst kulturell elvesafari på Målselva. Dei gode, gamle dansefestane, allspelet og kurs er sjølvsagte ingrediensar. Kalottspel er ein festival for alle, store som små! Utanom sjølve festivalen, arrangerer Kalottspel òg konsertar gjennom året.

> HJEMMESIDA TIL KALOTTSPEL