contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Folkelarm 2014

FERSKVARE

Folkelarm 2014

Folkemusikk No

25.–27. september er det klart for Folkelarm på Riksscenen i Oslo! Her kan du høyre spelelista med artistane! 

SPELELISTE FOLKELARM 2014


> LAST NED SPELELISTA I TIDAL
> LAST NED SPELELISTA I SPOTIFY
 

 1. Erlend Viken Trio - Eldegard
 2. Anne Hytta - Clouds - Clouds
 3. Eplemøya Songlag - Kringspringaren
 4. Zwai Mbula - Niceland-Guguletu
 5. Laura Ellestad - Ljøsnohallingen
 6. Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola - Itzikel
 7. Snakka San & SVER - Bankman Gangster
 8. Majorstuen - Trondheimsfjorden
 9. Lady Moscow - Indian Giver
 10. Jumala Rankaisee - Puhti
 11. Unni Boksasp Ensemble - Vestlandsspellmann
 12. Bjäran - Ack ve (Ikkje i TIDAL)
   

NB: Sandum Trio, Revolver, Sahini Rahajpal, Sissel Morken Gullord,  Aladin Abbas, Global Fever Orchestra og Bansai Band spelar også på Folkelarm, men er ikkje tilgjengelig på WIMP/SPOTIFY. 

Folkelarm.png

FOLKELARM

25. - 27.september

Årets Folkelarm går av stabelen 25. - 27. september. Folkelarm er Nordens største bransjetreff for folkemusikk og verdensmusikk. Med ca 40 showcaser, et bredt sammensatt seminarprogram og fokus på Tyskland, har arrangørene lagt til rette for tre dager spekket med musikalske opplevelser og faglig input av høy kvalitet!

Under Folkelarm blir også de årlige Folkelarmprisene delt ut, samt prisene Årets Folkemusiker og Årets Folkemusikkarrangør. 

> HJEMMESIDA TIL FOLKELARM

 

ÅRETS FOLKELARMARTISTER

Bjäran (SE) / Eplemøya songlag  / Erlend Viken Trio / Vilniss / Majorstuen - Kvitre/ Global Fever Orchestra / Bansal Band / Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola / Puhti (FIN) / Sandum trio / Anne Hytta - Draumsyn / Unni Boksasp Ensemble / Revolver / Snakka San & Sver / Lady Moscow / Sissel Morken Gullord / Laura Ellestad / Kartellet /  Zwai Mbula (Samspill) / Aladin Abbas (Samspill) / Rohini Sahajpal (Samspill) / Utvekslingsband fra Spot-festivalen i Danmark /