contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Telemark

DISTRIKT

Telemark

Folkemusikk No

MUSIKK FRÅ TELEMARK

> LAST NED SPELELISTA I SPOTIFY
> LAST NED SPELELISTA I TIDAL

 1. Kjetil Løndal – Sevlien, Halling (1964)
 2. Glima – Haugenspringar
 3. Gunnar Dahle – Gangar etter Knut Lurås
 4. Høye Strand – Haugebonden, folkevise frå Tollebotn
 5. Uppi Vieren – Marit Vaagen Lilleland (ikkje tilgjengeleg i Spotify)
 6. Hått – Reinlender - Etter Olav Flåto
 7. Hanne Kjersti Buen – Gjerki Haukeland, slåttestev
 8. Øyonn Groven Myhren – So Vandra Dei Til Møte
 9. Torkjell Haugerud – Jørån-natten, springar av T. Haugerud
 10. Vintermåne – Den Første Gang Da Jeg Så Dig
 11. Hølje Wårstulen – Signe, springar
 12. Aslak Brekke – Ståle Storli: Med tonefylgje av Eivind Groven på harmonium
 13. Stein Versto – Sumarmorgon
 14. Blåmann Blåmann – Trollhalling
 15. Bjarne Øverbø – Straumstoylvisa
 16. 2 Bånsullar – Hagny Huso (ikkje tilgjengeleg i Spotify)
 17. Jørgen Tjønnstaul – Urjen, springar - Frå 78-plate med Jørgen Tjønnstaul
 18. Bøheringen, Springar – Torbjørn Gravalid Aas (ikkje tilgjengeleg i Spotify og TIDAL)
 19. Bøn – Knut Buen (ikkje tilgjengeleg i Spotify)
 20. Trløytingen – Knut Buen (ikkje tilgjengeleg i Spotify og TIDAL)
 21. Ingvill Marit Buen Garnås & Per Anders Buen Garnås – Gjør Godt Mot Dem Som Deg Mon Hate
 22. Ingvill Marit Buen Garnås & Per Anders Buen Garnås – Møllargutens Siste Slått

Folkemusikkarkivar Kari Lønnestad har satt opp denne lista for oss.

 

FOLKEMUSIKKARKIVET I TELEMARK

Sidan 1980-talet har det blitt drive målretta innsamling av folkemusikk i Telemark. Dei første åra blei innsamlinga drive på prosjektbasis, med midlar løyvde av Telemark fylkeskommune frå år til år. Hausten 1998 blei det fatta vedtak om oppretting av eit permanent arkiv, og Folkemusikkarkivet i Telemark blei etablert året etter. Det er fylkeskommunen og kommunane som finansierer drifta av arkivet.

Arkivet driv framleis innsamling over heile fylket, dels ved eige dokumentasjonsarbeid og dels ved å ta imot materiale frå andre. Over tid er det bygd opp ei variert samling av og om folkemusikk og –dans i Telemark.

Alle interesserte kan få tilgang til samlinga ved å kontakte arkivet. Ein kan også vende seg til oss med spørsmål som gjeld folkemusikk og –dans. Arkivet held til i Gullbring Kulturanlegg i Bø, saman med Telemark kulturnettverk og fleire andre kulturaktørar. Det blir leia av Kari Lønnestad, og ho er å treffe dei fleste dagar i vanleg kontortid.

Postadresse:
Folkemusikkarkivet i Telemark
Gullbringvegen 34
3800 Bø i Telemark

Tlf. 35 06 06 86
Epost: boe@folkemusikkarkivet.net

Toppbiletet: Ingvil Marit Buen Garnås og Per Anders Buen Garnås. 
Foto Arne Svalastog