contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DISTRIKT

Trøndelag

Folkemusikk No

FOLKEMUSIKK FRÅ TRØNDELAG

> LAST NED SPILLELISTA I SPOTIFY

> LAST NED SPILLELISTA I TIDAL

 1. Sturla Eide – Reinlender fra Meldal
 2. Flukt – Gammelhaskjin
 3. Åsmund Svenkerud og Sturla Eide – Dimmisjonspols
 4. Søndre Trondhjems spellmannslag – Brurmarsj fra Melhus etter Sigrid Sødahl
 5. Søndre Trondhjems spellmannslag – Samvittigheten dømmer, etter Per Mosand
 6. Søndre Trondhjems spellmannslag – Ut fra Falstad, pols etter Jakob A. Vingsand
 7. Jørgen Nyrønning – Godt humør
 8. Dalakopa – Ranveig
 9. John Ole Morken – Pols etter Henning Ingebrigtsvold
 10. Jens Nyplass – Tristaste valsen
 11. Oppdal spellmannslag – Hoppvals 2 etter Ola J. Rise
 12. Andreas Bjørkås – Hondengja, sprenglek etter Ola J. Rise
 13. Andreas Bjørkås Trio – Renglender etter Sigurd Aalmen
 14. Aslak O. Brimi & Erlend Viken – Sprenglekkule
 15. Erlend Viken Trio – Blåbu
 16. Nordafjells – Røst
 17. Øyvind Sandum Trio – Sprengleg etter Hallvard Bjørndalsseter
 18. Kristin Gravaune & Andreas Bjørkås – Storpolsdansen
 19. Gjermund Larsen Trio – Drømmeland
 20. Einar Olav Larsen Trio – Amerikaner’n, etter Hilmar Alexandersen
 21. Gjermund & Einar Olav Larsen – Søttenpassingen
 22. P.A. Røstads orkester – Fjellfiolen
 23. Hilmar Alexandersen – Visetone etter Karl P. Alexandersen I
 24. Geir Egil Larsen & Bjørn Aksdal – Visetone fra Meråker
 25. Reidar Aksnes kvartett med Olav Indal – Polka e. T. Albertsen
 26. Olav Luksengård Mjelva & Ole Jørgen Tamnes – Pols etter Marta-Johannes
 27. Olav Luksengård Mjelva – Engelskdans, etter Smed-Jens
 28. Småviltlaget – Leken hinnes Kokk-Sofia
 29. Tron Steffen Westberg – Finnleken i Brekken
 30. Sven Nyhus Kvartett – Brurpolsen åt Sulhusgubba
 31. Jan Erik Kongshaug & Åshild Breie Nyhus – Mo-Anders, pols
 32. Sver – Leken hass Anders Flaten
 33. Glåmos spelemannslag – Vals
 34. Trondheim Toradergruppe – Trolldans (ikke på Tidal)
 35. Harald Gullikstad – Ringlender
 36. Arnsteins – Trollpols fra Buåsen
 37. Over Stok og Steen – Gærningen
 38. Edgar Heringstads orkester – Trakteringslåten

TRØNDELAGS FOLKEMUSIKK: Det er sterke tradisjoner for folkemusikk og folkedans i Trøndelag. Folkemusikken i Trøndelag består hovedsakelig av pols, springleik og gammeldans. Det finnes også en del hallinger, marsjer og vokalmusikk.

TRØNDELAG FOLKEMUSIKKLAG (TF) ble stifta i 1986 og har per i dag 15 medlemslag fra Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, i tillegg til enkeltmedlemmer. Et av hovedarbeidsområdene til TF har vært å drive opplæring og kurs for å ta vare på og bruke de lokale tradisjonene. Det har vært fokus på samarbeid med kulturskolene, og tiltak for å øke interessen for tradisjonsmusikk og dansetradisjoner.

TF arrangerer Trøndelagskappleik i februar hvert år, og er ellers representert på ulike folkemusikkarrangement i trøndelagsfylkene. Det er viktig for oss at kildemateriale blir gjort tilgjengelig, og i samarbeid med Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) er det gitt ut dokumentasjons-CD-er fra ulike områder i Trøndelag (Fosen, Oppdal–Orkladal, Røros–Holtålen og Innherred).

For utfyllende informasjon om TF anbefales å lese jubileumstidsskriftet skrevet av Sverre Bjørkås: «Trøndelag folkemusikklag 1986–2016. Streiftog gjennom 30 år». Nåværende leder i TF Torill Aasegg kan kontaktes for å få tilsendt dette. Se også nettsidene til TF.

Tekst og spilleliste av Kristin Gravaune, styremedlem i Trøndelag Folkemusikklag.

Toppbilde: Edgar Heringstads orkester spiller på Kimen Kulturhus i Stjørdal lørdag 7. oktober 2017, på en gallakonsert i anledning 75-årsdagen til meråkerbygg Edgar Heringstad. Foto: Audun Stokke Hole

Telemark

Folkemusikk No

MUSIKK FRÅ TELEMARK

> LAST NED SPELELISTA I SPOTIFY
> LAST NED SPELELISTA I TIDAL

 1. Kjetil Løndal – Sevlien, Halling (1964)
 2. Glima – Haugenspringar
 3. Gunnar Dahle – Gangar etter Knut Lurås
 4. Høye Strand – Haugebonden, folkevise frå Tollebotn
 5. Uppi Vieren – Marit Vaagen Lilleland (ikkje tilgjengeleg i Spotify)
 6. Hått – Reinlender - Etter Olav Flåto
 7. Hanne Kjersti Buen – Gjerki Haukeland, slåttestev
 8. Øyonn Groven Myhren – So Vandra Dei Til Møte
 9. Torkjell Haugerud – Jørån-natten, springar av T. Haugerud
 10. Vintermåne – Den Første Gang Da Jeg Så Dig
 11. Hølje Wårstulen – Signe, springar
 12. Aslak Brekke – Ståle Storli: Med tonefylgje av Eivind Groven på harmonium
 13. Stein Versto – Sumarmorgon
 14. Blåmann Blåmann – Trollhalling
 15. Bjarne Øverbø – Straumstoylvisa
 16. 2 Bånsullar – Hagny Huso (ikkje tilgjengeleg i Spotify)
 17. Jørgen Tjønnstaul – Urjen, springar - Frå 78-plate med Jørgen Tjønnstaul
 18. Bøheringen, Springar – Torbjørn Gravalid Aas (ikkje tilgjengeleg i Spotify og TIDAL)
 19. Bøn – Knut Buen (ikkje tilgjengeleg i Spotify)
 20. Trløytingen – Knut Buen (ikkje tilgjengeleg i Spotify og TIDAL)
 21. Ingvill Marit Buen Garnås & Per Anders Buen Garnås – Gjør Godt Mot Dem Som Deg Mon Hate
 22. Ingvill Marit Buen Garnås & Per Anders Buen Garnås – Møllargutens Siste Slått

Folkemusikkarkivar Kari Lønnestad har satt opp denne lista for oss.

 

FOLKEMUSIKKARKIVET I TELEMARK

Sidan 1980-talet har det blitt drive målretta innsamling av folkemusikk i Telemark. Dei første åra blei innsamlinga drive på prosjektbasis, med midlar løyvde av Telemark fylkeskommune frå år til år. Hausten 1998 blei det fatta vedtak om oppretting av eit permanent arkiv, og Folkemusikkarkivet i Telemark blei etablert året etter. Det er fylkeskommunen og kommunane som finansierer drifta av arkivet.

Arkivet driv framleis innsamling over heile fylket, dels ved eige dokumentasjonsarbeid og dels ved å ta imot materiale frå andre. Over tid er det bygd opp ei variert samling av og om folkemusikk og –dans i Telemark.

Alle interesserte kan få tilgang til samlinga ved å kontakte arkivet. Ein kan også vende seg til oss med spørsmål som gjeld folkemusikk og –dans. Arkivet held til i Gullbring Kulturanlegg i Bø, saman med Telemark kulturnettverk og fleire andre kulturaktørar. Det blir leia av Kari Lønnestad, og ho er å treffe dei fleste dagar i vanleg kontortid.

Postadresse:
Folkemusikkarkivet i Telemark
Gullbringvegen 34
3800 Bø i Telemark

Tlf. 35 06 06 86
Epost: boe@folkemusikkarkivet.net

Toppbiletet: Ingvil Marit Buen Garnås og Per Anders Buen Garnås. 
Foto Arne Svalastog