contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Østfold

DISTRIKT

Østfold

Folkemusikk No

MUSIKK FRÅ ØSTFOLD

> LAST NED SPELELISTA I TIDAL
> LAST NED SPELELISTA I SPOTIFY

 1. Daniel Sandén-Warg & Mads Berglund - Brudedans
 2. Daniel Sandén-Warg & Mads Berglund - Paalsdans I
 3. Daniel Sandén-Warg & Mads Berglund - Paalsdans i D-dur
 4. Daniel Sandén-Warg & Mads Berglund - Riil I
 5. Daniel Sandén-Warg & Mads Berglund - Paalsdans II
 6. Daniel Sandén-Warg & Mads Berglund - Paalsdans III
 7. Daniel Sandén-Warg & Mads Berglund - Paalsdans IV
 8. Daniel Sandén-Warg & Mads Berglund - Riil III
 9. Hans Olav Gorset, Lisa Rydberg, Ludvig Claeson & Vegard Lund - Reel
 10. Hans Olav Gorset, Lisa Rydberg, Ludvig Claeson & Vegard Lund - Vals og engelsk dans
 11. Østfolk - Skjøn Anna
 12. Østfolk - Gammel Masurka
 13. Østfolk - Tordivelen
 14. Østfolk - Når mai måned stunder til
 15. Østfolk - Springdans
 16. Østfolk - Karis vuggevise
 17. Østfolk - Høyr, kor kyrkjeklokka lokkar
 18. Østfolk - Halling
 19. Østfolk - Vuggetrall
 20. Østfolk - Aaslunds vals
 21. Østfolk - Berger på Næse
 22. Østfolk - Vesle Petter
 23. Skrååk - So ro godt barn
 24. Skrååk - So ro te trala
 25. Skrååk - En sull
 26. Skrååk - En gammel regle fra Askim
 27. Skrååk - Så gjekk eg ut
 28. Skrååk - Gjæte vel
 29. Skrååk - Til Sæters
 30. Skrååk - Kom kubâna
 31. Skrååk - Gjeterjentens sang
 32. Skrååk - Sagde ræven fra marke
 33. Skrååk - Sagde ræven fra råd
 34. Skrååk - Kattugla

Lista er sett opp av Tone Holte i Østfold Musikkråd

Folkemusikk i Østfold

Folkemusikk finnst ikkje berre i fjellbygder og tronge dalar. Østfold har som resten av landet rike tradisjonar innan folkemusikk, og dei seinare åra har fleire utøvarar utforska musikken i området. 

Østfold musikkråd har over fleire år arbeida med innsamling, kartlegging, registrering, arkivering og formidling av folkemusikk / tradisjonsstoff frå Østfold.

Les meir om folkemusikken i Østfold

Kontaktinformasjon: 

Tone Holte, Østfold musikkråd
tone.holte@musikk.no
904 06 614

Folkemusikkonsulent Tone Holte. FOTO: Espen Winther

Folkemusikkonsulent Tone Holte. FOTO: Espen Winther