contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DISTRIKT

Hedmark

Folkemusikk No

MUSIKK FRÅ HEDMARK

> LAST NED SPELELISTA I SPOTIFY
> LAST NED SPELELISTA I TIDAL

 1. Fra de mollstemte skoger – Skreddar
 2. Tone Hulbækmo – Vals Ærre Thorvald Tronsgård - Waltz After Thorvald Tronsgård
 3. Eli Storbekken – Kølkjørarvise
 4. Tom Willy Rustad – Halling Etter Halteguten
 5. Lillebror Vasaasen – Springdans Nr 1 E - Christian Horne
 6. Egil Storbekken – Kveldstone - 2011 Digital Remaster;
 7. Tom Willy Rustad – Polsdans
 8. Rusk – Den Springdansen Som Puken Spelte Da Gruekjerka Brann
 9. Olav Kjernmoen – Springleik Etter Malena-Knut
 10. Folldal Spellmannslag – Gammel-Husin
 11. Marius Nytrøen – Pols Frå Vingelen (Seljefløyte)
 12. Jon J. Gjelten – Lokk På Ku, Sau Og Geit: Saulokk Med Song, Nord-østerdal
 13. Håvard Svendsrud – Vals fra Trysil
 14. Ottar E. Akre – Tusserulle, Masurka
 15. Sinikka Langeland – Brudesang Frå Solør
 16. Olav Skaslien – Mærraflåar'n
 17. Annar By – Akk Hva Er Vel Annen Smerte - Fritt Etter Guttorm Flisen Og Hjørdis Skaaden
 18. Annar By – Galopp - Etter Godtfred Halberget
 19. Over Stok Og Steen – Menuett Etter Ole Langmoen, Løten
 20. Østerdølenes Spellmannslag – Halling Opptegnet Av Anders Heyerdahl
 21. Atle Lien Jenssen – Oksvolen, etter Olav Skaslien
 22. Alf Prøysen – Husmannspolka
 23. Birger Lundbys Ensemble – Reinlender I
 24. Bruremarsj Etter Martinus Helgesen – Atle Lien Jenssen  (ikkje tilgjengeleg i Spotify)
 25. Birger Lundbys Ensemble – Polonese
 26. Olav Skaslien – Ekorn Gikk I Enga Og Slo
 27. Various Artists – Salme Frå Åsnes
 28. Halling Etter Martinius Helgesen – Folkemusikk Frå Hedmark  (ikkje tilgjengeleg i Spotify)
 29. Kulokk – Folkemusikk Frå Hedmark  (ikkje tilgjengeleg i Spotify)
 30. På Det Fattiga Torpet – Anna Gustavsen (ikkje tilgjengeleg i Spotify)
 31. Et Minne – Anna Gustavsen (ikkje tilgjengeleg i Spotify)
 

HEDMARK MUSIKKARKIV

Musikkarkivet driver innsamlig, dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av musikk- og dansetradisjoner i Hedmark fylke. Arkivet ble opprettet i 2011 og i en startfase prioriteres folkemusikk og flerkulturelle uttrykksformer fra fortid og nåtid.

Dokumentert materiale skal registreres og arkiveres i en database, og gjøres tilgjengelig gjennom publikumstjenester og formidling:

kopi av lydbåndutlån av dokumentasjonsvideoerutlån/kopi av bilder tilknyttet musikk og dansinformasjons- og formidlingsvirksomhet

Kontaktinformasjon:
E-post: musikkarkiv@glomdalsmuseet.no
E-post: leif.ingvar.ranoien@glomdalsmuseet.no
Telefon:  62 41 90 96

Musikkarkivar Leif Ingvar Ranøien har satt opp denne flotte lista for oss!