contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Valdres

DISTRIKT

Valdres

Folkemusikk No

Folkemusikk frå Valdres

> LAST NED SPELELISTA I TIDAL
> LAST NED SPELELISTA I SPOTIFY

 1. Ola G. Okshovd & Knut Ø. Rudi – Ein Karl-Fant-Vals
 2. Oscar Hamry – Huldrelått Frå Vang, Lyarlått
 3. Olav Moe – Springar Etter Ulrik I Jensestogun (ikkje i Spotify) 
 4. Embrik Beitohaugen – Valdres, Springar
 5. Barbro Myhre –Gammal Vals (Langeleik)
 6. Arne Røine – Lurlått
 7. Olav Snortheim – Juleskreia
 8. Ola Bøe – Springar Etter Jørn Røn
 9. Ola Bøe – Den Som Faan Tralla Då'n Begrov Mor Si
 10. Ola Grihamar – Legdekallen, Bonde Etter Johan H.E.Kvam  (ikkje i Spotify) 
 11. Harald Fylken – Gamle Teigen, Springar  (ikkje i Spotify) 
 12. Torleiv Bolstad – Springar Etter Reishagen
 13. Torleiv Bolstad – Thpmasklukkudn På Filefjell
 14. Torleiv Bolstad – Ein Karl-Fant-Vals
 15. Haldor Røyne – Springar Etter Bustebakkin  (ikkje i Spotify) 
 16. Andris A. Dahle – Søtebroke, Lydarlått  (ikkje i Spotify) 
 17. Bernt Balchen – Knut Vårum, Valdresspringar  (ikkje i Spotify) 
 18. Erik Røine – Trompeten Hass Trond
 19. Kari Steinsrud – Fløytelått (ikkje i Spotify) 
 20. Bjørg S. Berge – Rødalsuksin  (ikkje i Spotify) 
 21. Gunvor Hegge – Grålysing  (ikkje i Spotify) 
 22. Marit Steinsrud – Kjeringe I Snjødreve  (ikkje i Spotify) 
 23. Oddrun Hegge – Langeberglått'N  (ikkje i Spotify) 
 24. Harald Røine – Hilmehallingen  (ikkje i Spotify) 
 25. Trygve Bolstad – Reinlender Åt Perssone  (ikkje i Spotify) 
 26. Elisabeth Kværne – Huldrereinlender  (ikkje i Spotify) 
 27. Kristin Gulbrandsen, Ole Aastad Braten, Tore Bolstad, Vidar Underseth – Sørg aldri du min pike
 28. Kjell Wiig, Kristian Taraldsen Og Gisle Sløtte – Mit Fulde Glas Og Sangens Raske Toner  (ikkje i Spotify) 
 29. Knut Skrindo – Det Sat Ei Kjering I Bersendin Og Mol Snus, Springar, Ö.752  (ikkje i Spotify) 
 30. Håkon Asheim – Polka Fra "Nodeborg For Ulrik Olsen" (ikkje i Spotify) 
 31. Håkon Asheim – Grålysing, Springar, Ö.735  (ikkje i Spotify) 
 32. Anders E. Røine – Skraddarlåtten (ikkje i Spotify) 
 33. Tore Bolstad – Sjåheimen
 34. Jan Beitohaugen Granli – Okshovdspringar På Låg Bas
 35. Jan Beitohaugen Granli – Hallingen Hass Engebret
 36. Mattisgaard & Røine – Raklekjølkin
 37. Henning Andersen & Marit Mattisgard – Tøstein Langbein
 38. Henning Andersen & Marit Mattisgard – Sylkjegilen Hass Bendik I Nøn
 39. Marit Mattisgard – Fanteladda (ikkje i Spotify) 
 40. Marit Mattisgard – Din Lange Fant  (ikkje i Spotify) 
 41. Lise Lunde Brennhagen – Kjeringe i snødrevet
 42. Blått gådn – Båregut
 43. Hallgrim Berg & Erik Røine – Svenskadn På Norderhov
 44. Hallgrim Berg & Erik Røine – Legdekallen
 45. Ragnhild Hemsing – «Huldrelått frå Vang» – lydarlått i form etter Olav Moe / “Hulder tune from Vang” – listening tune in a form after the playing of Olav Moe
 46. Marit Mattisgard – Svein Svane  (ikkje i Spotify eller TIDAL) 

Utvalet er gjort av arkivar Elisabeth Kværne og assistent Kjellbjørn Karsrud.

 

Om Valdres Folkemusikkarkiv

Valdres Folkemusikkarkiv er det eldste regionalarkivet for folkemusikk i Noreg. På folkemusikkarkivet finn du intervju, musikk- og danseopptak med felespelarar, langeleikspelarar, songarar og dansarar, frå 1940-talet og fram til i dag.

Folkemusikkarkivet inneheld cirka 12 000 enkeltspor med song og musikk. Arkivet er ein offentleg lytteplass. Alle som vil kan koma og lytte i arkivet, heilt gratis. Det er også mogleg å kopiere song og musikk frå arkivet.

Arkivet held til i Folkemusikkhuset på Valdres Folkemuseum.

Kontaktperson er folkemusikkarkivar Elisabeth Kværne.

Telefon: 61 35 99 32
Mobil: 900 45 834
E-post: elisabeth.kvaerne@valdres.museum.no
 

> Heimesidene til Valdres Folkemusikkarkiv

 

Toppbiletet: Spelemann Jan Beitohaugen Granli. Foto: Laila Meyrick