contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Agder

DISTRIKT

Agder

Folkemusikk No

MUSIKK FRÅ AGDER

> LAST NED SPELELISTA I TIDAL
> LAST NED SPELELISTA I SPOTIFY

 1. Otto Furholt & Signe Flatin Neset & Einar Løndal - Slåttar Frå Setesdal: Frøyraken, Gangar
 2. Sigurd Og Ella Fjelstad - Holt-Rilen
 3. Ånon Egeland - Vals Etter Bikkje- Fredrik
 4. Eivind Sigurdsson Berg - Guds Godhet Vil Vi Prise
 5. Ragnhild Furholt - Storebror Og Lillebror
 6. Torleiv H. Bjørgum & Hallvard T. Bjørgum - Klunkaren / Neri Nesets Minne, Gangar
 7. Ingebjørg Vegestog Homme - 16,17/02
 8. Tarjej Brokke - 27/05
 9. Hallvard Haugen - 23/12
 10. Slinkombas - Gamle Gunleik, Slåttestev Frå Tovdal
 11. Ånon Egeland & Per Midstigen - Tor Pærsens Hambo/Tor Pærsen`s Hambor
 12. Frode Nyvold - Steameren Gezina
 13. Kirsten Bråten Berg - 13,14/03
 14. Daniel Sandén-Warg & Sigurd Brokke - Truls Med Bogen
 15. Kirsten Bråten Berg - Heiemo Og Nykkjen
 16. Torleiv H. Bjørgum & Hallvard T. Bjørgum - Dolkaren
 17. Daniel Sandén-Warg & Sigurd Brokke - Slåtten Hans Knut Mo
 18. Daniel Sandén-Warg & Sigurd Brokke - Faremoen
 19. Dei Tre Gorrlause Rammeslåttane: Nordafjells - Torleiv H. Bjørgum & Hallvard T. Bjørgum
 20. Ragnhild Furholt - Gjenkjendelsen - Etter John Olson Langerak
 21. Frode Nyvold - Ølet På Lista
 22. Slinkombas - Tora Lille
 23. Gunnar Stubseid - Filleværen
 24. Ånon Egeland - Fjellrilen
 25. Ånon Egeland - Gausläen
 26. Gunnhild Tømmerås - Gardevisa
 27. Vidar Lande - Ein Ette Tarkjell Aslaksson


Folkemusikkarkivar Harald B. Knutsen har sett opp denne spelelista.

AGDER FOLKEMUSIKKARKIV

Agder Folkemusikkarkiv vert drive som ein felles fylkeskommunal institusjon for båe Agderfylka. Arkivet vart etablert i 1998. Harald B. Knutsen er tilsett som dagleg leiar og står for arkivets faglege og administrative leiing.

Arkivet leiger lokale på Setesdalsmuseet som ligg på Rysstad i Valle kommune. Her har me trivelege lokaler med eit eige lytte- /studierom der du kan sitje uforstyrra og fordjupe deg i arkivet sine samlingar.

Agder Folkemusikkarkiv sine heimesider
Agder Folkemusikkarkiv på Facebook

KONTAKT:

Agder Folkemusikkarkiv, 4748 Rysstad Telefon: 37 93 63 40
Mobiltelefon: 952 33 133
harald.knutsen@aa-f.kommune.no

TOPPBILETE: Kvedaren Kirsten Bråten Berg. Foto: Geir Dokken