contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DISTRIKT

Møre og Romsdal

Folkemusikk No

MUSIKK FRÅ MØRE OG ROMSDAL

> LAST NED SPELELISTA I SPOTIFY
> LAST NED SPELELISTA I TIDAL

 1. Jorun Marie Kvernberg – Tidens løsen
 2. Øystein Sandbukt – Nordmørshalling
 3. Folkemusikk frå Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal – Springar frå Sykkylven (ikke tilgjengelig i Spotify)
 4. Tre Begrædelige Piger – Storhallingen
 5. Tindra – Jeg Råde Vil Alle
 6. Bjarne Liens Kvartett – Mardalsfossen
 7. Laila Yrvum – Valsedraum
 8. Ingeborg Hungnes – Skjøn Jomfru - De Tre Grever
 9. Hørkelgaddan – Tovass-Valsen (Ikke tilgjengelig i Spotify)
 10. Unni Boksasp – Storsvarten - Etter Erik Almhjell
 11. Bukkene Bruse – Folketone Fra Sunnmøre
 12. Folkemusikk frå Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal – Reven Gjekk På Setra (ikke tilgjengelig i Spotify)
 13. Ingunn Linge Valdal Og Knut Ivar Bøe – Synneshallingen
 14. Føyk – Kraaka
 15. Tre Begrædelige Piger – Til Deg
 16. Fribo – Sætervise Frá Stordal
 17. Øystein Sandbukt – Musgjerds-valsen
 18. Knut Ivar Bøe – Gluggjen
 19. Torhild Ostad – Ny Dagens Lys Sig Siger Hen (ikke tilgjengelig i Spotify)
 20. Jorun Marie Kvernberg – Thomasklokkene, Etter John Røen
 21. Kystfolket – Mørket Lyg
 22. Folkemusikk frå Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal – Springar Etter Petter L. Rypdal (ikke tilgjengelig i Spotify)
 23. Annbjørg Lien – Isjlehallingen, Halling
 24. Dordi Bergheim – Bånsull
 25. Hammer&Hersk – Springar frå Romsdal
 26. Folkemusikk frå Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal – Storpolsdansen (ikke tilgjengelig i Spotify)
 27. Unni Løvlid – Dissan Dissan Lissekill, Frå Sunnmøre
 28. Sigbjørn Bernhoft Osa – Polkett Frå Romsdalen
 29. Henning Sommerro – Kella, Kella, Mellå
 30. Jorun Marie Kvernberg – Reinlender, Etter Peter L. Rypdal
 31. Onkelfolke – Polsdans Frå Nordmøre
 32. Unni Boksasp – Dingel Dangel Dalamann
 33. Bjarne Liens Kvartett – Heimturen Fra Eikesdal - Masurka
 34. Annbjørg Lien – Hjortholen, Springar Etter Ola Kjellstad
 35. Majorstuen – Frenetisk

 

 

FOLKEMUSIKKARKIVET FOR MØRE OG ROMSDAL

Folkemusikkarkivet har til oppgåve

 • å samle og bevare folkemusikk i alle uttrykksformer
 • å gjere folkemusikken tilgjengeleg for alle interesserte
 • å fremje bruken av folkemusikkå samle og gjere tilgjengeleg kunnskapen om folkemusikkmiljøa, tradisjonane og tradisjonsberarane
 • å skape ny kunnskap om folkemusikk, særleg musikken i Møre og Romsdal

Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal held til ved Høgskulen i Volda, og vart skipa 17.  september 1990. Det er ei stifting mellom fem partar: Møre og Romsdal fylkeskommune, Høgskulen i Volda, Møreforsking Volda, Møre og Romsdal Folkemusikklag og Noregs Ungdomslag i Møre og Romsdal. Stiftingskapitalen er kr. 50 000.

Arkivet samlar lydopptak av nolevande og tidlegare utøvarar av folkemusikk, skaffar til veges noteoppskrifter, biletmateriale, munnleg og skriftleg tradisjon og faglitteratur om folkemusikken i Møre og Romsdal.

Arkivet er eit viktig serviceorgan. Studentar, aktive folkemusikarar og andre interesserte kan få tilsendt lyd- og notekopiar for studieføremål, eller få rettleiing og hjelp til oppgåver. Leiinga ved arkivet set i gang tiltak for å fremje interessa for folkemusikk gjennom foredrag, musikkinnslag, seminar m.m.

Dagleg leiar er Anna Liv Skjelten Gjendem, og det er ho som har satt opp denne lista for oss!