contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Vilniss - 01 - Foto Johannes Selvaag (Folkelarm2014).jpg

HEIM

OM SLÅTTIFY

Bli kjent med norsk folkemusikk! På denne sida finn du spelelister med norsk folkemusikk - både tradisjonell og nyskapande! Listene er sett opp av festivalar, utøvarar, arkiv m.fl. Les meir om Slåttify her


FØLG OSS:  FACEBOOK / TWITTER    
SKAFF DEG: TIDAL / SPOTIFY

TIPS OSS OM SPELELISTER!


SISTE SPELELISTER

ÅRSLISTER - 1
folkCD.no (2019)
FERSKVARE - 1
FERSKVARE - 3
Folkelarmprisen 2018
FERSKVARE - 2
Folkelarm 2018

SLÅTT: av norrønt sláttr el. slagr, av verbet slá. Eit musikkstykke som særleg blir framført på hardingfele eller vanleg fele. Nemning for musikken til bygdedans (halling, springar, gangar, rull, pols), og gammaldans (vals, reinlender, osv.), dessutan instrumentalstykker som ikkje er tenkt til dans: lyarslått.